Wydarzenia nadchodzące

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Asseco za III kwartał 2024 r.

Prezentacja wyników finansowych Grupy Asseco za trzy kwartały 2024 r. – spotkanie online z inwestorami