Wydarzenia nadchodzące

Prezentacja wyników finansowych Grupy Asseco za I półrocze 2023 r. – spotkanie online z inwestorami

Okres zamknięty przed publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r.

Okres zamknięty obowiązujący w związku z publikacją raportów okresowych, w którym Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz prokurenci i osoby z nimi blisko związane nie mogą nabywać ani zbywać akcji Asseco Poland na...

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Asseco za III kwartał 2023 r.

Prezentacja wyników finansowych Grupy Asseco za trzy kwartały 2023 r. – spotkanie online z inwestorami