Wydarzenia nadchodzące

Publikacja raportu kwartalnego

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Asseco za III kwartał 2021 r.