Regulatory Filings

5/2023

Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto za 2022 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”), na bazie wstępnej analizy wyników finansowych, informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland za 2022 r. wynosi 502,5 mln PLN, w tym 126,2 mln PLN to wynik za sam czwarty kwartał 2022 r.

Jednocześnie Spółka zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może jeszcze ulec zmianie.

Raport Grupy Asseco Poland za 2022 r. jest w trakcie badania przez biegłego rewidenta, co może spowodować korektę osiągniętych wyników finansowych.

Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez Spółkę w skonsolidowanym raporcie okresowym za 2022 r., który zgodnie z RB 3/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 23 marca 2023 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Download report Copy the link to the report

4/2023

Notification of change of share in total number of votes at General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

The Management Board of Asseco Poland S.A. ("Company") informs that on February 3, 2023 the Company was notified by Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. about the change of the share in the total number of votes at the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

The Company hereby provides the received notification enclosed.

 

Legal basis:

Pursuant to §70 section 1 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (Journal of Laws 2005, No. 184, item 1539, as amended)

 

 

 

Download report Copy the link to the report

3/2023

Dates of submitting periodic reports during the year 2023

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company") informs that during the year 2023 it will publish its periodic reports on the following dates:

 

Annual reports for the financial year 2022

- Stand-alone annual report                                                                      2023-03-23

- Consolidated annual report                                                                    2023-03-23     

Semi-annual report for the first half of the year 2023

- Consolidated semi-annual report                                                            2023-08-24     

Quarterly reports

- Consolidated quarterly report for Q1                                                      2023-05-24     

- Consolidated quarterly report for Q3                                                      2023-11-23

At the same time, the Company declares that, in accordance with § 62 (1) and (3) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (the "Regulation"), it will not publish separate stand-alone quarterly reports and a separate stand-alone semi-annual report. Consolidated quarterly reports and consolidated semi-annual report will include quarterly and semi-annual stand-alone financial statements, respectively.

Furthermore, the Company informs that, pursuant to § 79 (2) of the Regulation, it will not publish the consolidated quarterly report for the fourth quarter of the year 2022 and the consolidated quarterly report for the second quarter of the year 2023.

 

Legal Basis:

Pursuant to § 80 (1) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757)

Download report Copy the link to the report

2/2023

Correction of the notification of the change of share in total number of votes at General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

The Management Board of Asseco Poland S.A. ("Company") informs that on January 9, 2023 the Company was notified by Allianz Pension Fund about the correction of the notification regarding the change of the share in the total number of votes at the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

The Company hereby provides the received correction of the notification enclosed.

 

Legal basis:

Pursuant to §70 section 1 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (Journal of Laws 2005, No. 184, item 1539, as amended)

 

 

 

Download report Copy the link to the report

1/2023

Notification of change of share in total number of votes at General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

The Management Board of Asseco Poland S.A. ("Company") informs that on January 5, 2023 the Company was notified by Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. about the change of the share in the total number of votes at the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

The Company hereby provides the received notification enclosed.

 

Legal basis:

Pursuant to §70 section 1 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (Journal of Laws 2005, No. 184, item 1539, as amended)

 

 

 

Download report Copy the link to the report