Organizator:
+ Wydrukuj

Okres zamknięty przed publikacją wyników finansowych

Okres zamknięty obowiązujący w związku z publikacją raportów okresowych, w którym Członkowie Zarządu nie mogą nabywać ani zbywać akcji Asseco Poland na rachunek swój oraz strony trzeciej.

Okres zamknięty obowiązuje od 21 października 2019 r. do 20 listopada 2019 r.


+ Wydrukuj