Organizator:
+ Wydrukuj

Okres zamknięty przed publikacją wyników finansowych

Okres zamknięty obowiązujący w związku z publikacją raportów okresowych, w którym Członkowie Zarządu nie mogą nabywać ani zbywać akcji Asseco Poland na rachunek swój oraz strony trzeciej.

Okres zamknięty obowiązuje od 23 lutego 2019 r. do 25 marca 2019 r.


+ Wydrukuj