Organizator:
+ Wydrukuj

Okres zamknięty przed publikacją wyników finansowych

Okres zamknięty obowiązujący w związku z publikacją raportów okresowych, w którym osoby pełniące obowiązki zarządcze nie mogą nabywać ani zbywać akcji Asseco Poland na rachunek swój oraz strony trzeciej.

Okres zamknięty obowiązuje od 23 lutego 2019 r. do 25 marca 2019 r.


+ Wydrukuj