Dobre Praktyki

Rada Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW  – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. Dobre Praktyki 2021 weszły w życie 1 lipca 2021 r.

Asseco Poland, jako spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego wymienionemu w dokumencie "Dobrych Praktyk". 

Ponadto wraz z każdym raportem rocznym spółka podaje także raport o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego. 


Zbiór Dobrych Praktyk Asseco Poland

Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Zasada 1.4.2. Dobrych Praktyk 2021 – wskaźnik równości wynagrodzeń