Otoczenie rynkowe

Kluczowe czynniki wzrostu na rynku IT

  Bankowość i finanse
 • Wzrost zapotrzebowania na zaawansowane technologie wykorzystywane w usługach finansowych,
 • Klienci poszukujący kompleksowych rozwiązań biznesowo-technologicznych,
 • Wzbogacenie wybranych rozwiązań o narzędzia oparte na AI i ML,
 • Rozwój w zakresie rozwiązań omnikanałowych,
 • Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne wymagające stałego dostosowywania systemów IT,
 • Wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa.
  Przedsiębiorstwa
 • Wzrost potrzeb informatycznych firm wynikających z transformacji cyfrowej – zwiększanie popytu na rozwiązania klasy ERP, SFA,
 • Popyt na zaawansowane rozwiązania przy założeniu optymalizacji kosztów – rozwój rozwiązań chmurowych oraz typu SaaS,
 • Potrzeba zarządzania ogromną ilością danych,
 • Zmiany prawne wymuszające konieczność dostosowania systemów informatycznych.
  Sektor publiczny
 • Sektor pozostaje jednym z największych odbiorców usług IT,
 • Popyt na zaawansowane rozwiązania, w przypadku których bardzo istotną rolę odgrywa bezpieczeństwo, niezawodność systemów i wiarygodność ich dostawcy,
 • Duże zapotrzebowanie na rozwiązania IT w obszarach ubezpieczeń społecznych, administracji rządowej i samorządowej, służby zdrowia czy służb mundurowych.

Perspektywy rozwoju rynku informatycznego

Według szacunków firmy badawczej Gartner z lipca 2023 roku, globalne wydatki na IT wzrosną w tym roku o 4,3% i przekroczą poziom 4,7 bln USD. Zdaniem analityków Gartnera na rynku widoczne jest przesuwanie wydatków związanych z IT w stronę technologii zwiększających automatyzację i efektywność, co ma pozwolić firmom na wzrost skali działania przy mniejszej liczbie pracowników. Proces transformacji cyfrowej podlega zmianom, a projekty IT skoncentrowane są obecnie w większym stopniu na zadaniach związanych z wewnętrzną optymalizacją w przedsiębiorstwach.

Firma Gartner prognozuje, że wydatki w obszarze oprogramowania w 2023 roku będą rosły w dwucyfrowym tempie. Będzie to związane między innymi z przesuwaniem nakładów przez organizacje w stronę core’owych aplikacji i platform zwiększających efektywność, takich jak systemy ERP czy CRM.

Podczas gdy globalne wydatki na IT mają rosnąć, analitycy Gartnera spodziewają się 8,6% spadku nakładów związanych ze sprzętem, na co wpływ będzie miał utrzymujący się wysoki poziom inflacji, obniżający siłę nabywczą konsumentów.

W ostatnim czasie obserwowane jest wzmożone zainteresowanie biznesu tematem generatywnej sztucznej inteligencji. Mimo że technologie AI cieszą się dużą popularnością wśród menedżerów, nadal nie wpływają one w sposób istotny na poziom wydatków IT. Zgodnie z przewidywaniami analityków Gartnera, w dłuższej perspektywie, rozwiązania oparte na AI będą wdrażane w przedsiębiorstwach w ramach bieżących wydatków, w dużej mierze jako aktualizacje i nowe funkcjonalności dodawane do produktów technologicznych wykorzystywanych obecnie przez firmy.

Globalne wydatki na IT (mld USD) 2022 Zmiana r/r 2023 (prognoza) Zmiana r/r 2024 (prognoza) Zmiana r/r
Centra danych 221 16,6% 218 (1,5%) 236 8,1%
Sprzęt 766 (6,3%) 700 (8,6%) 748 6,9%
Oprogramowanie 811 10,7% 923 13,7% 1 053 14,1%
Usługi IT 1 306 7,5% 1 421 8,8% 1 585 11,6%
Usługi telekomunikacyjne 1 423 (1,9%) 1 462 2,7% 1 518 3,8%
Razem 4 528 2,8% 4 723 4,3% 5 140 8,8%

Źródło: Gartner.

Z kolei według prognoz International Data Corporation (IDC) z maja 2023 roku, rynek IT wzrośnie w tym roku w stałej walucie o 4,8% do 3,3 bln USD. Wydatki na usługi IT wzrosną o prawie 6%, na co wpływ będą miały wciąż wysokie nakłady przedsiębiorstw na długoterminową transformację cyfrową. Wydatki związane z oprogramowaniem wzrosną o 11%, co w największym stopniu będzie związane z rosnącymi nakładami na rozwiązania chmurowe. Jak wskazują analitycy IDC, przedstawiciele biznesu w większym stopniu niż przed rokiem zwracają uwagę na koszty. Podejmowane są działania mające na celu konsolidację i większą kontrolę budżetów przeznaczanych na rozwiązania chmurowe, co związane jest z dużą niepewnością makroekonomiczną. Niemniej jednak dwucyfrowe tempo wzrostu w obszarze cloud computing przyczynia się do historycznie wysokiej odporności branży technologicznej na wyzwania makroekonomiczne.

Pozycja rynkowa Asseco

Asseco, wykorzystując sektorowy i międzynarodowy know-how i doświadczenie, jest jednym z wiodących producentów oprogramowania w Europie.

Silna pozycja rynkowa Spółki została potwierdzona w ostatnim raporcie Computerworld TOP200, który stanowi kompleksowe badanie polskiego rynku teleinformatycznego. Asseco ponownie zostało liderem cyfryzacji w Polsce. Osiągnęło najwyższą pozycję w 9 kategoriach rankingu.

Asseco Poland w rankingu Computerworld TOP200:

Kategoria Pozycja w rankingu
Największe informatyczne grupy kapitałowe oraz spółki zależne działające w Polsce – Liderzy cyfryzacji w Polsce 1
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji 1
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej i służb mundurowych 1
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora ochrony zdrowia 1
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego 1
Firmy o największych nakładach na R&D 1
Najwięksi dostawcy oprogramowania na zamówienie 1
Najwięksi dostawcy systemów Business Intelligence, Big Data i Data Discovery 1
Najwięksi dostawcy usług serwisowych 1
Najwięksi płatnicy podatku CIT w branży IT 2
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora bankowego 2
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora telekomunikacyjnego 2
Najwięksi dostawcy usług IT dla sektora edukacyjnego i naukowo-badawczego 2
Najwięksi dostawcy systemów Enterprise Resource Planning (ERP) 2
Najwięksi dostawcy Customer Relationship Management (CRM) 2
Najwięksi dostawcy usług w modelu cloud 2
Najwięksi dostawcy usług szkoleniowych 2
Najwięksi dostawcy usług integracyjnych 2
Najwięksi dostawcy usług IT 3
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora energetycznego 3
Najwięksi dostawcy oprogramowania 4
Firmy IT o największym zatrudnieniu 4
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 4

Źródło: Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych Computerworld TOP200, edycja 2023 (ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2022).

Asseco Poland zostało też liderem rankingu ITwiz Best100, zajmując 1. miejsca w 11 kategoriach zestawienia. 

Asseco Poland w rankingu ITwiz Best100:

Kategoria Pozycja w rankingu
Przychody największych grup kapitałowych w branży IT 1
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji 1
Największe firmy z kapitałem polskim sprzedające własne produkty i usługi 1
Firmy o największej sprzedaży do dużych firm 1
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług serwisowych w Polsce 1
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług integracyjnych w Polsce 1
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług cloud computing w Polsce 1
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług wdrożenia aplikacji w Polsce 1
Firmy o największej sprzedaży oprogramowania CRM 1
Firmy IT o największej sprzedaży do sektora administracji publicznej i służb mundurowych 1
Firmy IT o największej sprzedaży do sektora bankowego 1
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży szkoleń IT w Polsce 2
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży oprogramowania tworzonego na zamówienie w Polsce 2
Firmy o największej sprzedaży rozwiązań analitycznych i Big Data 2
Firmy o największej sprzedaży systemów ERP 2
Firmy o największej sprzedaży do sektora opieki zdrowotnej 2
Firmy IT o największej sprzedaży do sektora finansowego 2
Firmy o największej sprzedaży do sektora telekomunikacyjnego 2
Firmy o największej sprzedaży do sektora MŚP 2
Firmy o największej sprzedaży oprogramowania 3
Firmy IT o największym zysku netto 3
Firmy o największej sprzedaży do sektora przemysłowego 3
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług IT w Polsce 3
Firmy o największej sprzedaży do sektora energetyki 4

Źródło: ITwiz Best100, edycja 2023 (ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2022)