Regulacje korporacyjne

Poniżej prezentujemy obowiązujące w Asseco Poland regulaminy:

  Regulamin Zarządu

  Regulamin Rady Nadzorczej

  Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy