Windykacja bankowa z systemem Asseco Debt Collection

Obecna sytuacja gospodarcza i wciąż wysoka inflacja sprawiają, że niespłacalność zobowiązań kredytowych przez klientów banków jest istotnym wyzwaniem. Jak wynika z danych BIG InfoMonitor, we wrześniu 2023 r. w Polsce było 2,7 mln dłużników. Łączna kwota zaległości wyniosła ponad 83 mld zł, a średnia wartość długu niemal 31 tys. zł. Banki muszą podejmować środki zaradcze, w celu ograniczenia strat i utrzymania zdolności do udzielania kredytów w dłuższej perspektywie. Wdrożenie narzędzi usprawniających pracę konsultantów obsługujących procesy windykacyjne znajduje się obecnie na szczycie listy priorytetów instytucji finansowych.

Nieskuteczna windykacja - zagrożenie dla banków

Zagrożone kredyty stanowią poważne wyzwanie dla banków, wpływając na ich zyski lub nawet generując straty. Nieterminowo spłacane należności wymagają zwiększenia rezerw z tytułu ryzyka kredytowego i dostosowania ich do zmieniających się warunków rynkowych. Akumulacja niespłaconych zobowiązań wpływa na zdolność banków do udzielania kolejnych kredytów, a także wymaga alokacji kapitału w celu pokrycia straty finansowej. Dlatego wysoka skuteczność procesów zarządzania portfelem kredytowym, zagrożonym brakiem terminowej spłaty, staje się jednym z kluczowych celów dobrze funkcjonującej instytucji finansowej. Potwierdza to również przeprowadzone przez Asseco Poland badanie, które wykazało, że aż 90% ankietowanych przedstawicieli Zarządów Banków Spółdzielczych dostrzega konieczność zwiększenia efektywności zarządzania procesem windykacji w obliczu rosnącego ryzyka niespłacalności zobowiązań klientów.

„Banki muszą spełniać określone standardy zarządzania ryzykiem kredytowym, co obejmuje m.in. skuteczne procesy windykacji. Ma to związek nie tylko z trudną sytuacją niektórych klientów, ale również z coraz bardziej restrykcyjnymi regulacjami i ścisłym nadzorem, jakiemu poddawany jest sektor finansowy. Stawienie czoła tym wyzwaniom wymaga wsparcia technologii, w szczególności w obszarze analizy sytuacji danego klienta. Nowoczesne narzędzia nie tylko usprawniają proces windykacji, ale również pozwalają na dostosowanie metod działania do konkretnego przypadku” – mówi Joanna Wijata-Siedlecka, Dyrektor Programu Rozwoju Produktów i Usług WPI w Asseco Poland.

 Zarządzanie procesem windykacyjnym

W ramach Wspólnej Platformy Informatycznej Asseco Poland udostępniło rozwiązanie wspierające kompleksowe podejście do zarządzania procesem windykacji w bankach – System Asseco Debt Collection (Asseco DC). Jest to narzędzie, które ma na celu ułatwienie pracy osób zajmujących się windykacją, poprzez dostarczanie kompletnych informacji o zadłużonych umowach w ramach jednej platformy. Dodatkowo integracja z systemem transakcyjnym banku pozwala na uzyskanie pełnego obrazu klienta w procesie windykacji i stworzenie spójnego środowiska pracy dla użytkownika. Rozwiązanie Asseco umożliwia bardzo szybką identyfikację opóźnień i braków spłat, co wprost przekłada się na ograniczenie liczby długów, szybsze odzyskiwanie środków i zachowanie pozytywnych relacji z klientem. Nie bez znaczenia jest również dostęp do informacji zarządczych, umożliwiających ocenę efektywności działań i optymalizację polityki windykacyjnej banku.

Nowe narzędzie do windykacji bankowej

Nowe, elastyczne narzędzie zapewnia kontrolę nad procesami windykacyjnymi, umożliwiając bankom tworzenie własnych strategii i reguł postępowania. System obsługuje trzy kluczowe obszary, które przyczyniają się do redukcji współczynnika zagrożonych kredytów i zwiększenia efektywności windykacji:

  • monitorowanie portfela kredytowego w celu najszybszego identyfikowania zagrożeń,
  • windykację „miękką” prowadzoną przez konsultantów, która przekłada się na zmniejszanie współczynnika kredytów zagrożonych,
  • windykację „twardą” prowadzącą do odzyskiwania należności na drodze sądowej.

Kontrola nad procesami windykacji bankowej

Dzięki swojej elastyczności i bogatym narzędziom parametryzacji system Asseco DC dostępny na Platformie WPI umożliwia bankom pełną kontrolę nad procesami windykacyjnymi. To rozwiązanie nie tylko skutecznie identyfikuje zagrożenia w portfelu kredytowym, ale także ułatwia zarządzanie windykacją „miękką” i „twardą”. Pozwala również odpowiednio dobrać kanały komunikacji: pisma jednostkowe, pisma masowe, SMS-y, e-maile, tak aby skutecznie nawiązać kontakt z dłużnikiem i odzyskać wierzytelność. W tym celu banki mogą skorzystać z gotowych szablonów komunikacji, udostępnionych w Asseco DC.

„System Asseco DC posiada elastyczny i bogaty mechanizm parametryzacji procesów windykacyjnych, który obejmuje m.in. słowniki parametrów biznesowych, w tym statusy: windykacji, umów, realizacji zadań, rodzaje pism, a także typy akcji,  opóźnień, rodzaje narzędzi restrukturyzacyjnych itp. oraz szablony komunikacji z klientem. Warto podkreślić, że dostęp do narzędzi informacyjnych i elastycznych opcji komunikacji z klientem znacznie zwiększa efektywność procesów windykacyjnych, co z kolei przekłada się na lepsze zarządzanie portfelem kredytowym” – tłumaczy Joanna Wijata-Siedlecka, Dyrektor Programu Rozwoju Produktów i Usług WPI w Asseco Poland.


Wydrukuj