Aktualności

Asseco Poland kontynuuje konsolidację polskiego rynku producentów oprogramowania typu ERP

Incenti SA, spółka należąca do Grupy Kapitałowej Asseco, zmieniła nazwę na Asseco Business Solutions SA (ABS). W dniu 6 lutego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwaliło zmianę nazwy Incenti na Asseco Business...

Wyniki finansowe za 2006 rok - Asseco Poland i Softbank ponad dwukrotnie zwiększyły zysk netto.

Asseco Poland i Softbank połączyły się 4 stycznia 2007 roku. Wyniki finansowe wypracowane w 2006 roku Spółki prezentują oddzielnie. Pierwsza prezentacja wyników „nowego” Asseco Poland, po połączeniu z Softbankiem, będzie...

Asseco Poland zacieśnia współpracę z Deutsche Bank PBC

Spółka Asseco Poland podpisała umowę z Deutsche Bank PBC na wdrożenie rozwiązania informatycznego do obsługi produktów oferowanych w ramach linii biznesowej Consumer Finance DB PBC. Rozwiązanie Asseco Poland jest...

Asseco Poland dostarczy zintegrowany system informatyczny dla Spółdzielczej Grupy Bankowej

W dniu 31 stycznia 2007 roku Asseco Poland SA podpisało umowę z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA (GBW) na dostarczenie głównego systemu informatycznego dla Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB). Przy założeniu, że...

Datalock a.s. dołącza do Grupy Kapitałowej Asseco

W dniu 8 stycznia 2007 roku, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka Asseco Slovakia a.s. podpisała umowę nabycia 51,04% akcji słowackiej spółki Datalock a.s. Całkowity koszt inwestycji wyniesie od...

Powstała największa polska spółka informatyczna. Asseco Poland i Softbank połączyły się.

Zapowiadane od maja 2006 roku połączenie Asseco Poland SA i Softbank SA stało się faktem. W dniu 4 stycznia 2007 roku, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy wpisał połączenie spółki Softbank SA ze spółką Asseco...