Statut


Statut Asseco Poland S.A

Tekst ujednolicony przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 14 lutego 2013 roku.