FAQ

W jakich krajach działa Grupa Asseco?

Grupa Asseco jest międzynarodową federacją firm technologicznych działających w ponad 50 krajach na całym świecie. Liderem Grupy jest spółka Asseco Poland, która rozpoczęła działalność w Polsce ponad 20 lat temu. Spółki z Grupy Asseco działają nie tylko na swoich macierzystych rynkach, ale także często posiadają swoich klientów za granicą, na różnych kontynentach. Wszystkie spółki podzielone są na trzy segmenty operacyjne: rynek polski, rynek izraelski, rynki międzynarodowe.

Kto jest właścicielem Asseco Poland?

Asseco Poland jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Współwłaścicielami są więc akcjonariusze spółki: fundusze inwestycyjne, zarówno polskie jak i zagraniczne, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), inwestorzy indywidualni oraz inne podmioty. Jednym z głównych akcjonariuszy jest założyciel Asseco Poland oraz Prezes Zarządu – Adam Góral. Aktualny akcjonariat spółki można zawsze sprawdzić w sekcji Akcjonariat

Ile spółek wchodzi w skład Grupy Asseco?

Grupa Asseco składa się łącznie z nieco ponad dwustu firm informatycznych. Niektóre z nich są bardzo małe, dopiero na początku rozwoju, inne to doświadczeni liderzy w swoich krajach i wiodące spółki na świecie. Niektórym liczba spółek w Grupie może wydawać się duża, ale warto pamiętać, że specyfika branży IT wymaga tego, aby nieustannie poszukiwać innowacji i nowych rynków. Często właśnie poprzez małe, dedykowane firmy. 

Które spółki z Grupy Asseco notowane są na giełdzie?

Niektóre spółki z Grupy Asseco notowane są na giełdach, nie tylko w Warszawie, ale także w Tel Awiwie oraz w Nowym Jorku. W Polsce na GPW notowane są, oprócz Asseco Poland, także: Asseco Business Solutions i Asseco South-Eastern Europe

Na giełdzie w Izraelu notowane są z kolei Formula Systems oraz Matrix IT. Akcjami innych dwóch spółek z Izraela, Sapiensa oraz Magic Software, można handlować w Nowym Jorku na giełdzie NASDAQ. 

 

W jaki sposób udaje się zarządzać tak dużą grupą firm?

Najważniejszym elementem zarządzania tak dużą liczbą firm są wysokiej jakości managerowie. Asseco działa w tzw. modelu federacyjnym, który zakłada dużą niezależność poszczególnych firm, w oparciu o którą managerowie spółek sami na co dzień podejmują optymalne decyzje operacyjne. 

W Grupie działa również nieformalne ciało zarządcze – Board of Directors (Rada Dyrektorów), które zrzesza najbardziej doświadczonych managerów z różnych krajów. Rada Dyrektorów spotyka się cyklicznie i wyznacza ogólne kierunki rozwoju Grupy, a także poszukuje nowych pomysłów i efektów synergii. Nad tymi ostatnimi pracuje także grupa osób w dziale Rozwoju Grupy Kapitałowej, która cały czas koordynuje zapotrzebowanie na produktu i usługi IT w krajach, gdzie działają spółki z Grupy.