Aktualności

Rozwiązania Asseco służą ochronie przeciwpowodziowej

Alatus, spółka z Grupy Asseco, wygrała przetarg i zawarła umowę z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) o wartości 2, 42 mln zł brutto. Umowa dotyczy dostawy sprzętu serwerowego oraz realizacji usług...

Kontrakt PostInfo z TK Telekom

Spółka TK Telekom wdraża system FRED, który służy do zarządzania interkonektowym ruchem głosowym z funkcjonalnością antyfraudową. Oprogramowanie i usługi PostInfo, spółki z Grupy Asseco, zostały wybrane spośród...

ZUI Otago, spółka z Grupy Asseco, została Gazelą Biznesu

Zakład Usług Informatycznych Otago Sp. z o.o. z Gdańska znalazł się w prestiżowym gronie Gazeli Biznesu 2010. Spółka zwiększyła przychody ze sprzedaży z 6,6 mln zł w 2007 roku do 9,5 mln w 2009, czyli o 43,88 procent. ...

Finalizacja transakcji nabycia przez Asseco Poland izraelskiej spółki Formula Systems

W dniu 25 listopada zostały spełnione wszystkie warunki umowy nabycia akcji w grupie Formula Systems, co oznacza, że Asseco Poland stało się pełnoprawnym właścicielem informatycznego holdingu. Pierwszym ze spełnionych...

315 mln zł zysku netto po trzech kwartałach 2010 roku. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Asseco

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Asseco po trzech kwartałach 2010 roku są wyższe niż w pierwszych dziewięciu miesiącach rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wynoszą 2,192 mld zł, co stanowi 4-procentowy wzrost w...

Klienci Asseco Liderami Informatyki

Urząd Miasta Szczecina ponownie zdobył tytuł Lidera Informatyki 2010 w kategorii administracja publiczna. MPWiK Wrocław został Liderem Informatyki 2010 wśród firm z sektora Utilities. Dwóch klilentów Asseco Poland...

Publikacja prospektu emisyjnego, komunikat o cenie emisyjnej

W dniu 13 października 2010 roku na stronie internetowej Spółki został opublikowany prospekt emisyjny oferty publicznej Akcji Serii J. Cena emisyjna Akcji Serii J została ustalona na poziomie 50 zł za jedną akcję. Więc...

Czołowa izraelska spółka informatyczna, notowana na NASDAQ, dołącza do grupy Asseco

Asseco Poland SA zawarła 3 września 2010 roku dwie umowy, dotyczące nabycia akcji w spółce Formula Systems z siedzibą w Or Yehuda w Izraelu. Docelowo Asseco będzie posiadać 6.823.602 akcje Formula Systems, stanowiące...

Ponad 200 mln zł zysku netto za pierwsze sześć miesięcy 2010 roku. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Asseco

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Asseco wypracowane w pierwszym półroczu 2010 roku są wyższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wynoszą 1,45 mld zł, co stanowi 2% wzrost w stosunku do 2009...

Zakup hiszpańskiej grupy Necomplus

Asseco South Western Europe, holding z Grupy Asseco, nabyło za kwotę nie większą niż 8,3 mln euro 65% udziałów w Grupie Necompus, która jest liderem hiszpańskiego rynku terminali płatniczych. Zakup zostanie...

Asseco SEE inwestuje w Tureckie spółki IT

W dniu 30 lipca 2010 r. została zawarta umowa, na podstawie której ASEE zakupiło 99.662% akcji („Akcje ITD") firmy ITD İletişim Teknoloji Danışmanlık Ticaret A.Ş. z siedzibą w Istambule („ITD”) oraz 99,997% akcji („Akcje...

Anna Piekarska zwyciężczynią XVII Olimpiady Informatycznej w Koszycach

Anna Piekarska wywalczyła laur olimpijski zdobywając 460 punktów na 600 możliwych. Bardzo dobrze spisali się też pozostali Polacy. Jan Milczek zajął 9. miejsce, a Adrian Jaskółka i Igor Adamski odpowiednio 13. i 15. W...