Materiały video

Komentarz Rafała Kozłowskiego, Wiceprezesa Asseco Poland, dotyczący wyników Grupy Asseco w 2018.

Projekty realizowane przez Pion Rynków Kapitałowych

Wyzwania i szanse biznesowe dla Pionu Rynków Kapitałowych

Projekty realizowane przez Pion Banków Komercyjnych Asseco Poland

Komentarz Rafała Kozłowskiego, Wiceprezesa Asseco Poland, dotyczący wyników finansowych Grupy po 3Q2018

Podsumowanie projektów realizowanych dla klientów z obszaru zdrowia.

Wyzwania i szanse w rozwoju produktów i usług dla telekomów.

Motory wzrostu dla obszaru bankowego Asseco Poland

Podsumowanie kluczowych projektów realizowanych przez Asseco Poland dla klientów z sektora telekomunikacji

Komentarz do wyników finansowych spółki za 1H2018