Materiały video

Komentarz do wyników finansowych spółki za 1H2018

Podsumowanie kluczowych projektów realizowanych przez Asseco Poland dla klientów z sektora telekomunikacji