Materiały video

Wyzwania i szanse w rozwoju produktów i usług dla telekomów.

Motory wzrostu dla obszaru bankowego Asseco Poland

Podsumowanie kluczowych projektów realizowanych przez Asseco Poland dla klientów z sektora telekomunikacji

Komentarz do wyników finansowych spółki za 1H2018