Wydarzenia nadchodzące

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Asseco za I kwartał 2024 r.

Future in CEE – ERSTE Consumer & Technology Conference 2024

Konferencja dla Inwestorów Indywidualnych Wall Street

2024 Santander Markets Poland Conference

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Asseco za I półrocze 2024 r.

Prezentacja wyników finansowych Grupy Asseco za I półrocze 2024 r. – spotkanie online z inwestorami