Wydarzenia nadchodzące

Pekao Technology Conference

Dzień dywidendy

Dzień wypłaty dywidendy

Okres zamknięty przed publikacją skonsolidowanego raportu Grupy Asseco za I półrocze 2023 r.

Okres zamknięty obowiązujący w związku z publikacją raportów okresowych, w którym Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz prokurenci i osoby z nimi blisko związane nie mogą nabywać ani zbywać akcji Asseco Poland na...

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Asseco za I półrocze 2023 r.

Prezentacja wyników finansowych Grupy Asseco za I półrocze 2023 r. – spotkanie online z inwestorami

Erste Group - The Finest CEElection Equity Investor Conference 2023

Okres zamknięty przed publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r.

Okres zamknięty obowiązujący w związku z publikacją raportów okresowych, w którym Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz prokurenci i osoby z nimi blisko związane nie mogą nabywać ani zbywać akcji Asseco Poland na...

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Asseco za III kwartał 2023 r.