Sprawozdanie finansowe
ASSECO POLAND S.A.
zakończony dnia
31 grudnia 2018 roku
Sprawozdanie finansowe ASSECO POLAND S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku